Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình

Bình chọn:
4.5 trên 172 phiếu
Câu 1 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 70 SGK Đại số 10. Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 70 SGK Đại số 10. Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 70 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Câu 4 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 70 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Câu 5 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 70 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình

Xem lời giải

Câu 6 trang 70 SGK Đại số 10

Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sau bao nhiêu giờ mỗi người mới làm xong bức tường?

Xem lời giải

Câu 7 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 70 SGK Đại số 10. Giải hệ phương trình

Xem lời giải

Câu 8 trang 71 sgk Đại số 10

Ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số đó là 1.

Xem lời giải

Câu 9 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 9 trang 71 SGK Đại số 10. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng suất đó thì khi đến hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm.

Xem lời giải

Câu 10 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 10 trang 71 SGK Đại số 10. Giải các phương trình bằng máy tính.

Xem lời giải

Câu 11 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 11 trang 71 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Câu 12 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 12 trang 71 SGK Đại số 10. Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

Xem lời giải

Câu 13 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 71 SGK Đại số 10. Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều...

Xem lời giải

Câu 14 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 71 SGK Đại số 10. Điều kiện của phương trình là:

Xem lời giải

Câu 15 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 15 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm T của phương trình:

Xem lời giải

Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 16 trang 72 SGK Đại số 10. Tập nghiệm của hệ phương trình:

Xem lời giải

Câu 17 trang 72 SGK Đại số 10

Giải bài 17 trang 72 SGK Đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình:

Xem lời giải