CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP

Bình chọn:
3.8 trên 163 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Hãy phủ định các mệnh đề sau: P: “ π là một số hữu tỉ”; Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”. Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Từ các mệnh đề: P: “Gió mùa Đông Bắc về” Q: “Trời trở lạnh” Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “Tam giác ABC có hai góc bằng (60^0) ” Q: “ABC là một tam giác đều”

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: P: “Mọi động vật đều di chuyển được”.

Xem lời giải

Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: P: “Có một học sinh của lớp không thích học môn Toán”.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất