CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP

Bình chọn:
3.8 trên 164 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Lý thuyết về mệnh đề

Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Xem chi tiết

Lý thuyết về các tập hợp số

Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N

Xem chi tiết

Lý thuyết về các phép toán tập hợp

Phép giao, phép hợp, phép hiệu và phần bù

Xem chi tiết

Lý thuyết về số gần đúng. Sai số

Cách viết chuẩn số gần đúng a là cách viết mà tất cả các chữ số của nó đều đáng tin.

Xem chi tiết

Lý thuyết về tập hợp.

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Hãy phủ định các mệnh đề sau: P: “ π là một số hữu tỉ”; Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”. Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Từ các mệnh đề: P: “Gió mùa Đông Bắc về” Q: “Trời trở lạnh” Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “Tam giác ABC có hai góc bằng (60^0) ” Q: “ABC là một tam giác đều”

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất