Bài 3. Phương trình đường Elip

Bình chọn:
3.9 trên 72 phiếu
Lý thuyết phương trình đường Elip

Định nghĩa đường elip:

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 10. Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có phải là đường tròn hay không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 10. Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 86 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 86 SGK Hình học 10. Trong phương trình (1) hãy giải thích vì sao...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10. Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên....

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 88 SGK Hình học 10. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 88 SGK Hình học 10. Lập phương trình chính tắc của elip,

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 3 trang 88 SGK Hình học 10. Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 88 SGK Hình học 10. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có các trục lớn là 80cm và trục nhỏ là 40cm

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 SGK Hình học 10

Cho hai đường tròn

Xem lời giải