CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
3.9 trên 136 phiếu
Bài 2 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 79 SGK Đại số 10. Cho số x > 5, số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 79 SGK Đại số 10. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 79 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 sgk đại số 10

Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 79 SGK Đại số 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên các tia Ox, Oy...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10. Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương trình này...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 81 SGK Đại số 10. Cho bất phương trình 2x ≤ 3....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10. Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 87 SGK Đại số 10. Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk đại số 10

Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm...

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 88 SGK Đại số 10. Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương?

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 88 SGK Đại số 10. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 sgk đại số 10

Giải các hệ bất phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 89 SGK Đại số 10. Giải bất phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10. Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 92 SGK Đại số 10. Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10

Giải bất phương trình x3 – 4x < 0....

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10

Xét dấu các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 sgk đại số 10

Giải các bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 sgk đại số 10

Giải các bất phương trình...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất