Giải bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...
Bình chọn:
3.2 trên 790 phiếu

Tiếng anh mới tập 1

Tiếng anh mới tập 2

Unit 6: Endangered Species - Các loài sắp tuyệt chủng

Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc

Review 3 (Units 6 - 7 - 8)

Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp

Unit 10: Lifelong Learning - Học suốt đời

Review 4 (Units 9 - 10)

Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12 thí điểm

Gửi bài