Unit 8: The World Of Work - Thế giới của công việc

Bình chọn:
4.4 trên 129 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 8

Xem lời giải

Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice - Unit 8 - Tiếng Anh 12 mới

Tóm tắt lý thuyết Ngữ pháp: Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice, instructions,…(Câu tường thuật: đề nghị, yêu cầu, mệnh lệnh, lời khuyên,...) Unit 8. The world of work tiếng Anh 12 mới

Xem chi tiết

Getting Started - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Getting Started - trang 30 Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Language - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Complete the text with the correct form of the words in 1.

Xem lời giải

Skills - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator.

Xem lời giải

Communication and Culture - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Work in groups and discuss these questions.

Xem lời giải

Looking back - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

Xem lời giải

Project - Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 41 Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải