Unit 2: Urbanisation - Đô thị hóa

Bình chọn:
4.2 trên 220 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 2

Xem lời giải

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 12 mới

Xem lời giải

Thức giả định (The subjunctive) - Unit 2 - Tiếng Anh 12 mới

Lý thuyết ngữ pháp Thức giả định (The subjunctive) Unit 2. Urbanisation tiếng Anh 12 chương trình mới.

Xem chi tiết

Getting Started - trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read.

Xem lời giải

Language - trang 20 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Language - trang 20 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Skills - Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 23 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Looking back - Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp bài tập có trong phần Looking back - trang 28 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Project - Unit 2 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 29 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải