ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 6

Bình chọn:
4.7 trên 59 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học  6 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học  6 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học  6 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6 Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học  6 Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học  6 Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài