Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 357 phiếu
Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119 Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 6. Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Xem chi tiết
Hãy giải thích tại sao - trang 120 Hãy giải thích tại sao - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích tại sao?

Xem chi tiết
Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây - trang 120 Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 1 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6. Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 121 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 3 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống trong môi trường sống đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.

Xem chi tiết


Gửi bài