Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 387 phiếu
Lý thuyết tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

Xem chi tiết

Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau - trang 119

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 6. Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Hãy giải thích tại sao - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6. Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống trong môi trường sống đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.

Xem lời giải