Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bình chọn:
4.2 trên 302 phiếu
Lý thuyết sinh sản sinh dưỡng do người

Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm chờ cành đó bén rễ

Xem chi tiết

Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.1 hãy cho biết: Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết giâm cành là gì?

Xem lời giải

Chiết cành là gì - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Sinh học 6. Quan sát H27.2 hãy cho biết: Chiết cành là gì? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?

Xem lời giải

Ghép mắt gồm những bước nào - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 6. Ghép mắt gồm những bước nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 6. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 6. Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 91 SGK Sinh học 6. Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?

Xem lời giải