Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

Bình chọn:
4.1 trên 707 phiếu
Lý thuyết tổng kết về cây có hoa

Cây có hoa là một thể thống nhất vì: Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

Xem chi tiết

Hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1 - trang 116

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 6. Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Xem lời giải

Giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào - trang 117

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Sinh học 6. Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 117, 118 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 6. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?

Xem lời giải