CHƯƠNG IV. LÁ

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết

Tên các bộ phận ở lá - trang 61 Tên các bộ phận ở lá - trang 61

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết

Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng - trang 61 Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng - trang 61

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Sinh học 6. Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài