Bài 30. Thụ phấn (tiếp theo)

Bình chọn:
4.4 trên 51 phiếu
Lý thuyết thụ phấn (tiếp theo)

Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm ở ngọn cây;

Xem chi tiết

Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió - trang 101

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 101 SGK Sinh học 6. Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

Xem lời giải

Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người - trang 102

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 6. Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6. Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6. Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Xem lời giải