Bài 23. Cây có hô hấp được không?

Bình chọn:
4.2 trên 294 phiếu
Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết - trang 77 Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết - trang 77

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 77 SGK Sinh học 6. Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết? Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

Xem chi tiết

An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao - trang 78 An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao - trang 78

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Sinh học 6. An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?

Xem chi tiết

Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng - trang 79 Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng - trang 79

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 6. Hãy kể những biện pháp kỹ thuật làm cho đất thoáng (trong điều kiện bình thường và bị ngập lụt)

Xem chi tiết

Bài 1 trang 79 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 79 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6. Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6. Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

Xem chi tiết

Bài 5 trang 79 SGK Sinh 6 Bài 5 trang 79 SGK Sinh 6

Giải bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6. Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Xem chi tiếtHỏi bài