Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bình chọn:
4.4 trên 279 phiếu
Lý thuyết vận chuyển các chất trong thân

Lý thuyết về vận chuyển các chất trong thân - sinh lớp 6

Xem chi tiết

Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa? Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Sinh học 6. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa? Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?

Xem lời giải

Mạch rây có chức năng gì - trang 55

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Sinh học 6. Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra? Mạch rây có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 56 SGK Sinh học 6. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 56 SGK Sinh học 6. Mạch rây có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 56 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 56 SGK Sinh học 6. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách dày hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, ...

Xem lời giải