Bài 51. Nấm

Bình chọn:
4.3 trên 193 phiếu
Lý thuyết nấm

Cơ thể nấm gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào (nấm men).

Xem chi tiết

Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng - trang 165

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 165 SGK Sinh học 6. Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng (để ý giữa các tế bào sợi mốc có thấy vách ngăn không)

Xem lời giải

Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần - trang 166

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Sinh học 6. Quan sát cấu tạo của “cây” nấm: Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)...

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 167 SGK Sinh học 6. Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 167 SGK Sinh học 6. Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 167 SGK Sinh học 6. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt. hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm.... các loại nấm mũ khác nhau.

Xem lời giải