CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm - trang 137

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Sinh học 6. Quan sát kĩ H42.1: Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau.

Xem lời giải

Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn - trang 123

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 123 SGK Sinh học 6. Bằng mắt thường hãy chú ý đến màu sắc và kích thước của sợi tảo. Sau đó hãy quan sát kỹ hình 37.1 (phóng đại hiển vi một phần sợi tảo). Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn.

Xem lời giải

Nhận xét đặc điểm của rong mơ - trang 123

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 123 SGK Sinh học 6. Quan sát một đoạn rong mơ trên mẫu thật hoặc qua hình vẽ. Nhận xét đặc điểm của rong mơ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 125 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 125 SGK Sinh học 6. Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?;

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 125 SGK Sinh học 6. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 SGK Sinh 6

Giải bài 3 trang 125 SGK Sinh học 6. Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất