Bài 38. Rêu - Cây rêu

Bình chọn:
4.1 trên 365 phiếu
Lý thuyết rêu - cây rêu

Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh,...

Xem chi tiết

Đối chiếu với H38.1 em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây - trang 126

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 126 SGK Sinh học 6. Quan sát hình dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu với H38.1 em có thể nhận ra được những bộ phận nào của cây?

Xem lời giải

Hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì và đặc điểm của túi bào tử - trang 126

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 126 SGK Sinh học 6. Túi bào tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chi tiết trong H38.2 hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì và đặc điểm của túi bào tử?

Xem lời giải

Bài 1 trang 127 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 127 SGK Sinh học 6. Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 127 SGK Sinh học 6. So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 127 SGK Sinh học 6. So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Xem lời giải

Bài 4 trang 127 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 127 SGK Sinh học 6. Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Xem lời giải