Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bình chọn:
4.3 trên 672 phiếu
Lý thuyết phát tán của quả và hạt

Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau

Xem chi tiết

Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả - trang 110

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Sinh học 6. Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1. Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió - trang 111

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Sinh học 6. Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình vẽ, cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nào mà gió có thể giúp chúng phát tán đi xa?

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh học 6. Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 6. Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 6. Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 112 SGK Sinh học 6. Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?

Xem lời giải