Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa

Bình chọn:
4.2 trên 206 phiếu
Lý thuyết cấu tạo và chức năng của hoa

Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ.

Xem chi tiết

Các bộ phận của hoa: Đài, tràng, nhị, nhụy - trang 94

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 6. Quan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1: Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên chúng. Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm số lượng, màu sắc…) của chúng...

Xem lời giải

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Sinh học 6. Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao? Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 95 SGK Sinh học 6. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 6. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 6. Quan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau.

Xem lời giải