Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bình chọn:
4.2 trên 372 phiếu
Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí - trang 146 Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí - trang 146

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 146 SGK Sinh học 6. Quan sát H.46.1, hãy cho biết vai trò của thực vật đối với điều hòa lượng khí cacbonic và oxi trong không khí?

Xem chi tiết
Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào - trang 147 Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào - trang 147

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 147 SGK Sinh học 6. Từ bảng trên, cho biết: Lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Nguyên nhân nào khiến khí hậu ở hai nơi đó khác nhau? Từ đó rút ra kết luận gì?

Xem chi tiết
Em hãy giải thích tại sao người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy - trang 147 Em hãy giải thích tại sao người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy - trang 147

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 147 SGK Sinh học 6. Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật người ta còn có thể trồng nhiều cây xanh quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 148 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 148 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 148 SGK Sinh học 6. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 148 SGK Sinh học 6. Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 148 SGK Sinh học 6. Tại sao người ta lại nói rừng là "lá phổi xanh" của con người?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 148 SGK Sinh học 6. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?

Xem chi tiết


Gửi bài