Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bình chọn:
4.4 trên 416 phiếu
Lý thuyết lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Xem chi tiết

Hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm - trang 137

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Sinh học 6. Quan sát kĩ H42.1: Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em biết có thể nhận biết được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây 2 lá mầm và cây 1 lá mầm theo mẫu sau.

Xem lời giải

Hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - trang 138

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Sinh học 6. Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 139 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 139 SGK Sinh học 6. Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

Xem lời giải