ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút -  Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút -  Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về thực vật - Trang 10 Em có nhận xét gì về thực vật - Trang 10

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Sinh học 6. Em có nhận xét gì về thực vật

Xem chi tiết
Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật. - Trang 11 Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật. - Trang 11

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 6. Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 12 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 12 SGK Sinh học 6. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6. Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi bài tập trang 12 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi bài tập trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 6. Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau.

Xem chi tiết
Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13 Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14 Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 6. Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem chi tiết
Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15 Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6. Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài