Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bình chọn:
4.3 trên 374 phiếu
Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

Xem chi tiết

Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây - trang 43

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 6. Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Xem lời giải

Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp - trang 45

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 6. Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Xem lời giải