Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bình chọn:
4.2 trên 499 phiếu
Lý thuyết vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.

Xem chi tiết

Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác - trang 152

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 6. Hãy cho biết: Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người). Các chất hữu cơ mà do thực vật tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?

Xem lời giải

Quan sát H48.2 những hình ảnh này cho ta biết điều gì - trang 153

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh học 6. Quan sát H.48.2 Những hình ảnh này cho ta biết điều gì ?Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên lấy cây làm nhà mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 154 SGK Sinh 6

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 154 SGK Sinh học 6. Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Xem lời giải