CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1- Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1- Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1- Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Hình học 12

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho một điểm M...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12. Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt cầu tâm...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tọa độ của các vectơ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68  SGK Hình học 12 Bài 2 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 68 SGK Hình học 12. Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 68 SGK Hình học 12. Tính tích vô hướng của hai vectơ.

Xem chi tiết
Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12 Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

Xem chi tiết
Bài  6 - Trang 68 - SGK Hình học 12 Bài 6 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 68 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài