Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12. Tính diện tích hình thang vuông được giới hạn các đường thẳng y = -2x – 1, y = 0, x = 1 và x = 5....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12. Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12. Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12. Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12. Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12. Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox.Tính thể tích của khối tròn xoay.

Xem chi tiết


Gửi bài