Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12. Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12. Kể tên các mặt của hình lăng trụ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12. Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 12 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 12 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 12 SGK Hình học 12. Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 12 SGK Hình học 12. Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Xem chi tiết


Gửi bài