Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12. Hãy tính thể tích của nó...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Hình học 12. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 25 SGK Hình học 12. Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 25 SGK Hình học 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 25 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 25 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 25 SGK Hình học 12. Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12 Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 5 trang 26 SGK Hình học 12. Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12 Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 6 trang 26 SGK Hình học 12. Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B trượt trên d’.

Xem chi tiết


Gửi bài