Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 113 phiếu
Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12. Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12. Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12 Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12. Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12 Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12 Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây...

Xem chi tiết
Bài  1 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài 1 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài tập 2 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài tập 2 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

Xem chi tiết
Bài tập 3 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài tập 3 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 12. a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Xem chi tiết
Bài tập 4 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài tập 4 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài  5 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài 5 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài tập 6 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài tập 6 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2 ; -1 ; 2) và song song với mặt phẳng ( β) có phương trình: 2x - y + 3z + 4 = 0.

Xem chi tiết
Bài tập 7 - Trang 80 - SGK Hình học 12 Bài tập 7 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 80 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x - y + z - 7 = 0.

Xem chi tiết
Bài tập 8 - Trang 81 - SGK Hình học 12 Bài tập 8 - Trang 81 - SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học 12. Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:

Xem chi tiết
Bài tập 9 - Trang 81 - SGK Hình học 12 Bài tập 9 - Trang 81 - SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 81 SGK Hình học 12 . Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài tập 10 - Trang 81 - SGK Hình học 12. Bài tập 10 - Trang 81 - SGK Hình học 12.

Giải bài 10 trang 81 SGK Hình học 12. Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ.

Xem chi tiết


Gửi bài