CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bình chọn:
4.3 trên 86 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương 3 - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Giải tích 12

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh Định lý 1....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12. Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12. Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh Tính chất 3...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12. Lập bảng theo mẫu dưới đây rồi dùng bảng đạo hàm trang 77...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12. Hãy tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12. Cho P(x) là đa thức của x...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12.Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài