CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
3.4 trên 57 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Giải - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12. Hãy biện luận theo b số nghiệm của các phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12. Chứng minh tính chất...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12. Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12. So sánh các số...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12. Tính: a, 9 mũ 2/5 nhân 27 mũ 2/5.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12. Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem chi tiết
Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12. Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài