Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bình chọn:
4.4 trên 94 phiếu
Câu hỏi 2 trang 71 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 71 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Giải tích 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12. Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 75 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 75 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 75 SGK Giải tích 12. Tìm đạo hàm của hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36....

Xem chi tiết
Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 78 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 78 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 78 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12. Tính đạo hàm của các hàm số:

Xem chi tiết


Gửi bài