Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 91 SGK Hình học 12. Cho hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 91 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính là AB

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm A(-2 ; 6 ; 3), B(1 ; 0 ; 6), C(0; 2 ; -1), D(1 ; 4 ; 0).

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình 3x + 5y - z -2 = 0

Xem chi tiết
Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 92 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(-1 ; 2 ; -3)

Xem chi tiết
Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu

Xem chi tiết
Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M( 1 ; -1 ; 2) trên mặt phẳng (α): 2x - y + 2z +11 = 0

Xem chi tiết
Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y - z - 27 = 0.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆

Xem chi tiết
Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12 Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 93 SGK Hình học 12. Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm A' đối xứng với điểm A(1 ; -2 ; -5)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem chi tiết
Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 94 SGK Hình học 12. Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 95 SGK Hình học 12. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 95 SGK Hình học 12. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 12. Phương trình của mặt phẳng (α) là:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 12. Cho ba điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài