Bài 1. Số phức

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12. Viết số phức z có phần thực...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12. Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12. Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12. Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12. Cho z = 3 – 2i...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12 Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12

Giải bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12 Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12

Giải bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm các số thực x và y, bết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 3 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12. Tính |z|

Xem chi tiết
Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 5 trang 134 SGK Giải tích 12. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Xem chi tiết


Gửi bài