Bài 2. Cực trị của hàm số

Bình chọn:
4.3 trên 186 phiếu
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12. Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 16 SGK Giải tích 12. Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để các cực trị của hàm số:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m

Xem chi tiết


Gửi bài