CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bình chọn:
4.2 trên 175 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 1 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 2 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Giải  Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12: Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12. Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12. Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? ...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12. Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng hàm số

Xem chi tiết
Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12. Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài