Bài 2. Tích phân

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12. Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh các tính chất 1 và 2...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12. Cho tích phân...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12.Tính các tích phân.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân

Xem chi tiết
Bài 4 trang 113 SGK  Giải tích 12 Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12. Tính tích phân bằng hai phương pháp

Xem chi tiết


Gửi bài