CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 1 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 1 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Tìm tập hợp tất cả các điểm trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 2 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 2 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 3 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 3 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn chứa một đường tròn cố định cho trước

Xem chi tiết
Bài 4 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 4 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 4 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn cùng tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 5 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 5 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt cầu S( O; r) ta kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại A, B và C, D.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 6 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 6 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng với I qua tâm O

Xem chi tiết
Bài 7 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 7 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 7 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 8 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 8 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Chứng minh rằng nếu có một mặt cầu tiếp xúc với 6 cạnh của một hình tứ diện thì tổng độ dài của các cặp cạnh đối diện tứ diện bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 9 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 9 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A. Gọi O là một điểm thay đổi trên α.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12 Bài 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12

Giải bài 10 trang 49 SGK Hình học lớp 12. Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh đếu nằm trên một mặt cầu, SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 50 SGK Hình học 12. Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu và cho biết (widehat {ACB}) = 900. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 50 SGK Hình học 12. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 50 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 50 SGK Hình học 12. Hình chóp S.ABC có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh SA, SB, SC và tiếp xúc với ba cạnh AB, BC, CA tại trung điểm của mỗi cạnh.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 50 SGK Hình học 12. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống mặt phẳng (BCD).

Xem chi tiết
Bài 6 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 50 SGK Hình học 12. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 50 SGK Hình học 12. Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 51 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài