Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu
Bài 4 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 7 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một nhà máy trong tuần lễ thứ nhất đã làm được

Xem lời giải

Bài 8 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Nhân dịp sinh nhật của Hoàng, mẹ mua cho hai anh em Hoàng và Thu một cái bánh pizza được chia đều như hình (H.1). Hoàng đã ăn hết một miếng như trong hình (H2) và Thu ăn một miếng

Xem lời giải

Bài 9 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Toán học với ẩm thực

Xem lời giải

Bài 10 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống (màu vàng) ở bảng dưới :

Xem lời giải

Bài 12 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy tính giá trị các biểu thức sau bằng máy tính :

Xem lời giải

Bài 13 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 14 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức :

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng

Xem lời giải

Bài 5 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn mỗi phân số sau đây thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1 và có mẫu số

Xem lời giải

Bài 8 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vòi nước A chảy đầy một bể (không chứa nước) mất 4 giờ; vòi nước B chảy đầy bể đó mất 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần bể ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 10 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất