Luyện tập - Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho a là số nguyên âm. Tính tổng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba số nguyên 7; x; -12. Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x để tổng đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài