Chủ đề 5: Đường tròn - Tam giác

Bình chọn:
4.8 trên 95 phiếu
Hoạt động 1 trang 112 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 1 trang 112 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dùng compa vẽ một đường tròn.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 1 trang 112 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 112 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho điểm N nằm bên trong và điểm P nằm bên ngoài đường tròn tâm O, bán kính R. Hãy so sánh các đoạn thẳng ON, OP với R.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD mà không cần đo từng đoạn.

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 1 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 1 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ một đường tròn có đường kính dài 32 cm. Tiếp theo vẽ đường tròn có đường kính 16 cm. Cứ

Xem chi tiết
Thư giãn trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thư giãn trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC với AB = BC = CA = 3 đơn vị. Ta phân chia hình ra các tam giác nhỏ có độ dài cạnh là 1 đơn vị như trong hình 53. Hỏi có bao nhiêu tam giác nhỏ được vẽ ? Hãy trả lời câu hỏi ấy khi cho AB = 10 đơn vị.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Nếu vẽ tam giác ABC theo cách nêu trên thì ta có thể vẽ được bao nhiêu tam giác ?

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 2 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 2 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Sau khi thực hiện vẽ tam giác ABC với AB = 2 cm, BC = 3cm và AC = 6 cm thì An cho rằng vẽ được hai tam giác, trong khi Bình cho là không có tam giác nào như thế. Hãy cho biết bạn nào đúng.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 3 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC với AB = 4 cm, BC = 5 cm, AC = 3 cm.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho điểm A thuộc đường tròn (O; 4 cm).

Xem chi tiết
Bài 2 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (A ; 6 cm) và (B ; 4 cm) cắt nhau tại hai điểm C và D với AB = 8 cm. Các đường tròn tâm A, B cắt đoạn thẳng AB lần lượt tại M, N.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Dùng compa để tìm ra các đoạn thẳng bằng nhau trong hình 56 :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong mỗi hình 57a, 57b có bao nhiêu hình tam giác ?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu tên đỉnh, cạnh và góc của mỗi tam giác có trong hình sau (h.58) :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ hình theo phát biểu sau :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Đố vui : Chiếc vòng kì lạ !

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài