Luyện tập - Chủ đề 14: Phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD, EF, MN, PQ biết rằng :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm các phân số bằng phân số

Xem chi tiết
Bài 4 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem chi tiết
Bài 5 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm các số nguyên x, y biết :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm phân số theo quy luật :

Xem chi tiết
Bài 7* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biểu thức

Xem chi tiết
Bài 8 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Rút gọn :

Xem chi tiết
Bài 9* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ phân số

Xem chi tiết
Bài 10* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Nói

Xem chi tiết
Bài 11 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Lớp 6A có 48 học sinh. Kết quả Học kì I về xếp loại học lực, cả lớp có 16 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình. Hỏi mỗi loại học lực chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 12 trang 22 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài