Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát nhiệt kế trong hình 1, em hãy đọc các nhiệt độ ở trên mực số 0, em thấy phía trước các số chỉ nhiệt độ ở dưới số 0 có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 2 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát thước đo mực nước trong giếng trên đồi ở hình 2, em thấy phía trước các số chỉ mực nước thấp hơn mặt đất có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích tại sao.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép toán và ghi kết quả vào các ô trống, hoặc cho biết ô nào không thực hiện được với số tự nhiên ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 98(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 98(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy đọc nhiệt độ ở các thành phố sau :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 99 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các điểm P, Q, U ở trục số trên hình 5 biểu diễn những số nào ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan phụ mẹ ghi số tiền lời, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số đối của mỗi số sau : 5, -4, -10, 2014.

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bạn nào đúng trang 101 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Bạn Lan nói : “ Tập hợp Z chỉ bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm”.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 4 trang 102 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ tháng giêng tại bốn địa điểm : TP. Hồ Chí Minh, Sydney, Vostok và Ottawa lần lượt là

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát trục số ở hình 7, hãy điền chữ hoặc viết kí hiệu thích hợp vào các ô trống sau :

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 5 trang 103 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nam là một học sinh người Việt Nam sống tại Montreal (Canada), sáng hôm qua em xem nhiệt kế và báo cho mẹ em biết nhiệt độ là

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống thích bằng những số thích hợp :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi a, b, c, d, e là các số nguyên, cho biết :

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 6 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cá chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước như chuồn chuồn. Hai con cá chuồn đang ở độ cao là +2m và -2m. Em hãy tính khoảng cách của mỗi con đến mặt nước và so sánh kết quả nhé !

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Tìm số nguyên x, cho biết

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bạn nào đúng trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Hùng nói : “ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn là một số nguyên dương”.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số nguyên nào thích hợp để mô tả các tình huống sau :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài