Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Bài 1 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán học và Sinh học

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị các lũy thừa sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ? ( Chú ý có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa)

Xem chi tiết
Bài 9 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính bằng hai cách :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 14 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem chi tiết
Bài 15 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 15 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài