Luyện tập - Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một cái đĩa đựng một trái thanh long, một quả cam, một quả táo. Biết rằng trái thanh long nặng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài 7 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn mỗi phân số sau đây thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1 và có mẫu số

Xem chi tiết
Bài 8 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vòi nước A chảy đầy một bể (không chứa nước) mất 4 giờ; vòi nước B chảy đầy bể đó mất 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ vòi nào chảy được nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần bể ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài