Chủ đề 15: So sánh phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 1 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy tô màu các hình vẽ dưới đây để biểu diễn các phân số

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 2 trang 24 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xét hai phân số tối giản

Xem chi tiết
Thử tài bạn 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 1 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi quy đồng mẫu hai phân số

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 3 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Ta có thể quy đồng hai phân số

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 4 trang 25 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Xét các phân số sau

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài quy đồng mẫu các phân số

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 2 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi quy đồng mẫu các phân số

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 5 trang 26 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Mẹ chia một thanh Chocolate thành hai phần cho hai bé Mèo và Long như trong hình (bé Mèo

Xem chi tiết
Thử tài bạn 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh các phân số sau bằng cách điền dấu (<, >) thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Liên và Nga cùng tranh luận về bài toán so sánh hai phân số cùng mẫu

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền dấu (<, >) thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một chiếc bánh kem chocolate có

Xem chi tiết
Hoạt động 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Để so sánh hai phân số

Xem chi tiết
Thử tài bạn 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. So sánh các phân số sau :

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bạn nào đúng 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Khi so sánh hai phân số

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài