Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí các điểm của hai hình này ?

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm được vẽ bằng màu đỏ. Em có thể vẽ thêm bao nhiêu điểm vào mỗi hình dưới đây ?

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng.

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau :

Xem chi tiết
Hoạt động 8  trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Xem chi tiết
Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Xem chi tiết
Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên như thế nào ?

Xem chi tiết
Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước để kiểm tra xem trong các điểm B, C, D, E ở hình 16, điểm nào thuộc tia At ?

Xem chi tiết
Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm những hình ảnh của tia trong đời sống mà em biết.

Xem chi tiết
Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho hai điểm A và B (h.17). Hãy nêu các cặp tia đối nhau và không đối nhau.

Xem chi tiết
Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 19.

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 18 thì :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

Xem chi tiết
Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau :

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài