Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 1 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho ba ví dụ về các biểu thức khác nhau.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 2 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét bài làm của hai học sinh và nêu kết luận.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 3 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét tính đúng, sai về bài làm của hai bạn cùng thực hiện bài toán ở hình bên.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 4 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét cách thực hiện bài toán dưới đây và rút ra kết luận :

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 5 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong đợt tổng kết thi đua học kì I, lớp 6A được nhà trường thưởng 287 cuốn tập. Lớp đã ủng hộ cho các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa 167 cuốn tập. Phần còn lại được chia đều cho bốn tổ trong lớp. Hỏi mỗi tổ nhận được bao nhiêu cuốn tập ?

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Hoạt động 6 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhận xét và rút ra cách thực hiện thứ tự các phép tính từ bài toán sau :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem chi tiết
Thử tài bạn trang 57(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Thử tài bạn trang 57(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tính :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 59 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy đặt các dấu của phép tính

Xem chi tiết
Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hai bài toán sau đây, bài nào có lời giải là phép tính : 265 – (45 : 5) ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy nghĩ ra một đề bài toán có lời giải là các phép tính :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Minh tập luyện để chuẩn bị dự thi hội khỏe Phù Đổng. Minh chạy đều một vòng sân trường hết 150 giây. Hỏi :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có một số đường được đựng trong các bao thuộc ba loại : loại 16kg, loại 17kg, loại 21kg. Có thể lấy ra 100kg đường mà không phải mở bất kì một bao nào không ? Có bao nhiêu cách như vậy ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài