2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu


Gửi bài