2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu